بینی نژادهای مختلف انسان ها


در این مقاله نگاهی به بینی انواع مختلف نژاد انسان ها خواهیم داشت.

1)      بینی ایرانیان قدیم

 

نژادهای اروپایی اکثرا سفید پوست (caucasian) هستند و بیشتر اهل اسکاندیناوی و شمال شرقی اروپا می باشند.

2) سفید پوست ها (نژادهای شمالی اروپایی Corded )


3)      بینی نژادهای اروپایی (استان دانوبیان که امپراطوری رم  در آنجا حضور داشت)

4)      بینی نژادهای اروپایی (روستای هالاستات در استرالیا)


5)      بینی نژادهای اروپایی (نژاد Exotic Nordic)